Economia Circular

El reaprofitament dels materials és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), eliminant i/o reduint els residus mitjançant,la reintroducció en els sistemes de producció, amb la implicació de fabricants, distribuïdors i consumidors. L’economia circular permetrà revertir la situació actual, facilitant el desenvolupament humà i sobretot respectar l’entorn.

economía circular

3R: Reduir - Reusar - Reciclar

Es tracta d’una regla per tenir cura del medi ambient i alhora reduir al màxim el volum de residus i costos:

  • Reducció: amb disseny orientat al reciclat i a l’optimització de materials.
  • Reutilització: trobar la possibilitat d’extreure el profit més gran de qualsevol material abans de donar fi a la seva vida útil o regenerar-se en un altre procés.
  • Reciclar: processament de productes per convertir-los de nou en matèria primera.
3r

Directiva UE 2019/904

Té com a objectiu fomentar la transició cap a una economia circular amb models empresarials, productes i materials innovadors i sostenibles.

Directiva UE 2019/904

directive ue

ODS

El comitè de direcció d’Enplater Group, ha constituït la Comissió de Sostenibilitat per assegurar que s’apliquen al més aviat possible els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fixats pels estats membres de Nacions Unides. Aquests objectius estan dissenyats per, entre d’altres, posar fi a la pobresa, lluitar contra la desigualtat, evitar la injustícia i fer front al canvi climàtic. Com a eix econòmic de la societat, les empreses tenim un paper clau per a la seva implementació, ja que impulsem la innovació, som motors del desenvolupament econòmic i generem ocupació, a més de preocupar-nos del medi ambient.

ods

KPI's

Els indicadors clau de rendiment, Key Performance Indicators (KPI), els utilitzem per valorar l’evolució dels nostres objectius mediambientals i poder identificar, avaluar riscos, prenen les mesures per evitar l’impacte ambiental de Enplater.

kpi's

You need to define some clickable areas for your image.