Sostenibilidad

Productes Sostenibles

La política de producció està basada en la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, pel que Enplater Group continua invertint en productes que ofereixen solucions a les noves directrius europees amb materials ok compost, plastic free, biobased y ready to recycle. L’objectiu d’Enplater és aconseguir a curt termini el 100% dels seus productes fomentin l’economia circular.

Informació Sostenibilitat

El  desenvolupament d’aquests productes està fomentat pel desig dels consumidors de ser més ecològics, ECONOMIA CIRCULAR, 3R, Directiva UE, ODS, KPI.

Informe No Financer

Enplater Group ha definit l’estratègia de sostenibilitat assumint compromisos ferms alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Hem marcat una clara direcció de la forma com volem treballar amb els nostres col·laboradors dins la cadena de valor, per tal de construir un futur millor pel nostre negoci, per les persones i pel planeta.
El nostre informe de sostenibilitat, publicat anualment, inclou el progrés de compliment dels nostres compromisos

Descarregar INFD