Qualitat: BRC

Enplater disposa de la certificació BRC des de l’ any 2006.

La BRC IoP regula els principis i pràctiques més apropiades dirigides a minimitzar els riscos de contaminació dels aliments.

L’obtenció de la norma BRC garanteix als seus clients que compleix amb els objectius establerts per al compliment respecte a les exigències de seguretat alimentària.

Descàrrega certificat BRC per a EnplaterEPA.

Certificado Calidad - BRC

Qualitat: ISO 14001

La norma internacional ISO 14001 expressa com establir un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) efectiu.

L’objectiu de la seva implantació és aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció de l’impacte ambiental.

Descarrega el certificat ISO 14001 EnplaterISO 14001 EPA

Certificado Calidad - ISO 14001

Qualitat: EMAS

Enplater disposa de la certificació EMAS fa més de 10 anys.

EMAS és l’acrònim d’Eco-Management and Audit Scheme, una eina de gestió per  a empreses que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.

Les organitzacions EMAS estan reconegudes per la Unió Europea mitjançant aquest logotip que garanteix la veracitat de la informació ambiental que aquestes faciliten.

Descarrega el certificat EMAS.

Certificado Calidad - ISO EMAS

Qualitat: ISO 9001

Enplater ha implantat la ISO 9001:2008 per garantir el compliment amb el sistema de gestió de la qualitat de tots els elements d’administració amb els quals una empresa ha de  comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Descarregar ISO 9001 EnplaterEPA

 

Certificado Calidad - ISO 9001

Qualitat: Petjada de carboni

El procés de millora contínua d’ Enplater a nivell mediambiental, no està solament relacionat amb el compliment estricte de la legislació vigent, sinó que està en línia amb les actuacions socialment responsables i en el seu interès per protegir el medi ambient.

Amb l’objectiu de reduir les emissions de Gasos  d’Efecte Hivernacle (GEI), Enplater realitza auditories periòdiques per identificar les emissions de GEH, establint objectius i polítiques de reducció d’emissions efectives.

Certificado Calidad - Footprint

Qualitat: ISCC

ISCC PLUS, International Sustainability and Carbon Certification, com a fabricant de films. La ISCC ofereix solucions per a la implementació del certificat de sostenibilitat, per garantir que les matèries primeres produïdes no provoquen la desforestació i realitzar la traçabilitat.

Descarregar ISCC PLUS