Enplater va ser fundada el 1962, època en què es va iniciar la revolució del packaging per a l’alimentació. Des d’aleshores les exigències del mercat i la voluntat de servei han estat el motor que l’han fet innovar i progressar per estar sempre als llocs de lideratge d’un mercat en constant  evolució.

El mercat principal d’Enplater  és un 95% del sector alimentari i actualment és present a tot Europa i el nord d’Àfrica.

Política Grup Enplater

Enplater

La seu d’Enplater ha evolucionat de forma contínua al costat dels seus clients, modernitzant-se a través de la inversió en personal i tecnologia durant més de mig segle.

Pioners en impressió digital al sud d’Europa s’han diferenciat per oferir al mercat qualsevol quantitat d’embalatge flexible i fins i tot la possibilitat de personalitzar-los.

EPA

L’any 2008 va ser fundada amb l’última tecnologia per a la impressió  d’embalatge flexible.  La seva construcció respon a  l’ augment de la demanda del mercat del packaging  a tot Europa i la necessitat de disposar d’ una planta de backup que pugui garantir el subministrament als seus clients.

Packaging Cluster

Enplater és membre fundador del Clúster de Packaging.

El seu principal objectiu és compartir coneixements entre els seus membres per afrontar reptes d’ un mercat cada vegada més exigent i competitiu, identificant les tendències i necessitats del mercat per millorar  o realitzar nous productes de packaging.

Enplater va participar en el projecte ECOIND que es fonamenta en els principis de l’economia circular per a la reutilització de les minves.

Proyecto ECOIND

Logotipo Packaging Cluster

Responsabilitat Social Corporativa

Enplater contribueix de forma activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental amb l’objectiu d’incrementar la seva competitivitat i oferir valor afegit als seus clients, treballadors i accionistes.

Enplater forma part de SEDEX, Supplier Ethical Data Exchange, una organització sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és possibilitar millores en les pràctiques comercials responsables i ètiques de les cadenes de subministrament de tot  el món. SEDEX és una solució de gestió de cadena de subministrament eficaç i innovadora que permet garantir la reputació dels nostres clients i millorar les pràctiques emprades en la cadena de subministrament, ajudant a disminuir el nombre de auditories i qüestionaris.

Sedex - Responsabilidad Social Corporativa

Proyecto: HU/217/E50 Ampliación de la planta de impresión de embalaje flexible ubicada en Sariñena

Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014 - 2020
Beneficiari: Envases Plásticos de Aragón, S.L.
Projecte cofinançat per la Unió Europea

El mercat actual d’envasos plàstics flexibles impresos demanda cada vegada més tipus diferents d’envasos i les comandes realitzades pels clients d’aquests envasos plàstics impresos són cada vegada sèries més petites i més freqüents, ajustant-se a les campanyes de màrqueting de les empreses, per la qual cosa necessiten realitzar-se tirades més curtes, implicant un major nombre de cilindres gravats i un augment de canvi dels mateixos en les impressores,  per poder proveir la demanda dels clients.

Actualment a les instal·lacions d’Envasos Plàstics Aragó ja es realitza el cicle complet d’impressió de buit gravat sobre envasos plàstics flexibles, però resulta insuficient per a la creixent demanda.

Ampliación Enplater-Sariñena

A causa d’aquests motius el principal objectiu de la inversió ha estat augmentar la nostra capacitat productiva de 9.000 cilindres a l’any a 18.000 cilindres a l’any, passant al segon i tercer torn de treball en un termini de menys d’un any.

Les millores en aquesta fàbrica d’ impressió i manipulació d’ envasos plàstics flexibles ha suposat la creació de més de 32 noves ocupacions de caràcter directe, a les quals cal afegir-ne d’ altres que s’ han generat amb caràcter indirecte.

La inversió han consistit en 2 fases; la primera d’elles s’ha desenvolupat durant l’any 2015 i la segona durant els anys 2016 i 2017.

Per a això, s’han escomès diferents inversions;

  • Ampliació de la línia de gravat de cilindres
  • Adquisició de diversos béns d’ equip com noves impressores, laminadores, talladores, etc.
  • Ampliacions de les instal·lacions productives, mitjançant ampliació de coberts existents, construcció d’oficines, construcció d’una nova nau magatzem
  • Així mateix, per a un creixement harmònic de la producció i evitar que la major capacitat en l’àrea de gravació de cilindres pogués provocar un coll d’ampolla en alguna altra àrea ENVASOS PLÀSTICS D’ARAGÓ S.L.U. s’ha realitzat un conjunt de millores en les seves instal·lacions.

Totes aquestes inversions s’han realitzat amb el major respecte cap al medi ambient.

La inversió ens ha permès duplicar la nostra capacitat de producció, permetent-nos oferir una millor qualitat de producte als nostres clients amb un reduït termini d’entrega.