La normativa ISO 14000 és una norma internacionalment acceptada que expressa com establir un Sistema de Gestió Ambienta (SGA) efectiu. La norma està dissenyada per aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció dels impactes a l’ambient, amb el recolzament de les organitzacions es possible aconseguir ambdós objectius.

Els principals motius pels que Enplater ha adoptat la norma són:

• Estalvi de costos: la ISO 14001 pot proporcionar un estalvi de costos a través de la reducció de residus i una utilització més eficient dels recursos naturals com l’electricitat, l’aigua i el gas

• Millora continua: el procés d’avaluació regular assegura que es pot supervisar i millora el funcionament

• Acompliment: la implantació ISO 14001 demostra que les organitzacions acompleixen amb una sèrie de requeriments legals.

ISO 14001 TORROELLA – AGO 2015