Totes les fases de producció disposen de controls de qualitat per assegurar la conformitat del producte.

Els controls i anàlisi de productes es realitzen al laboratori d’ambdós centres de producció mitjançant instruments i personal qualificat per obtenir productes amb la màxima qualitat.