Regulació de gasos per embalatge flexible

Valvepack és un dispositiu que permet la anivellació en la pressió dels gasos. Acostuma a utilitzar-se per packaging d cafè, on es necessari evitar que el paquet s’obri o es trenqui a causa de la pressió dels gasos produïts.