Sistema d’impressió numèrica seqüencial per a cada embalatge.

La traçabilitat es fonamental en molts sectors, mitjantçant la numeració es possible controlar la procedència, data de producció i moltes altres variables segons el productes. La utilització de Sequentpack suposa un estalvi important al evitar la utilització d’un sistema d’etiquetatge addicional.

Sequentpack també resulta molt útil per les de promocions de marketing amb diferents possibilitats com introduir un codi per accedir al sorteig via web.