Recobriments especials per embalatge flexible

Millora de les característiques de films estàndard segons els requeriments de cada client de disseny, barrera o soldabilitat.

• Vernissos a registre brillant i mat: per a destacar elements del disseny.

• PVdC: per millorar la barrera del material.

• Cold Seal: possibilita la soldabilitat del material mitjançant pressió, és a dir, sense aplicar temperatura, el que permet una reducció de costos d’energia i en alguns casos es imprescindible per les característiques del producte, com en el cas de xocolates i gelats.

• Antifog: per evitar la condensació del vapor d’aigua.