A Enplater potenciem les activitats llegades a la investigació, desenvolupament e innovació (I+D+i) oferint avantatges competitives pels nostres clients. Alguns dels avanços ja aconseguits com el Compopack i les millores personalitzades de reducció de costos, estan representant una millora pel medi ambient.

•Investigació: el nostre equip d’enginyeria investiga amb l’objectiu d’aconseguir nous coneixements en embalatge flexible.
•Desenvolupament: Amb els resultats fruit de les nostres investigacions i els nous coneixements del sector per la millora tecnològica, fabriquem nous materials i els apliquem als nous processos de producció existents.
• Innovació: la innovació tecnològica ha suposat un avanç en el nostre àmbit al permetre distingir-nos dels nostres competidors.