El control de qualitat del procés de gravació garanteix que el cilindre compleix amb tots els requisits per a ser utilitzat a la impressora. A la estació de proba de cilindres, es simula el procés d’impressió i posteriorment es verifiquen cadascun dels detalls.

Coneixem perfectament la importància que tenen la exactitud dels colors, per això i mitjançant la utilització d’un colorímetre d’última generació es verifica una vegada preparada la posta a punt del procés d’impressió es realitzin els mínim ajustos de tintes per aconseguir la imatge amb les tonalitats desitjades.