Les nostres línies de laminat permeten fabricar complexes amb i sense dissolvents que garanteixen resultats òptims com la impermeabilitat, la capacitat de segellat i la resistència mecànica.