La completa automatització del procés de gravat de cilindres dóna la màxima agilitat, flexibilitat i garantia per un resultat satisfactori en un dels processos més tècnics del sistema d’impressió.

• Bany de desengreix
• Bany de coure
• Polit de cilindres
• Gravat
• Bany de crom