Les coextrusores d’Enplater permeten la fabricació de film de polietilè i polipropilè amb l’objectiu de disposar d’un dels materials més comuns per la laminació a les nostres instal•lacions, agilitzant tot el procés de fabricació de l’embalatge.

L’extrussió és un procés pel qual el politè no fos es forçat a fluir de forma continua a través d’una boqueta aplicant pressió i temperatura. Un cargol sense fi impulsa la massa per a modelar-la i posteriorment s’homogeneïtza per a ser tallat i bobinat.