Envases Plásticos de Aragón (EPA) es va fundar el 2008 amb l’última tecnologia per embalatge flexible.

Vàrem decidir construir una planta de back up per a garantir els suministre als nostres clients i donar resposta a la demana del mercat europeu del packaging.